Energielabel kantoren

Vanaf 2023 is een energielabel C voor kantoren verplicht. Dit betekent dat alle kantoorpanden voorzien moeten zijn van minimaal een energielabel C of beter. Anders bestaat de kans dat vanaf 1 januari 2023 het kantoorpand niet meer voor deze functie gebruikt mag worden.

Vanuit het ministerie zijn onlangs brieven verzonden naar gebouweigenaren. Ook worden momenteel alle gemeenten over de aankomende handhavingsplicht geïnformeerd door het ministerie. Dit betekent dat de gemeentes zullen gaan toezien op de naleving van de labelverplichting, een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw zijn hierbij niet uitgesloten.

Afhankelijk van uw huidige energielabel kan het noodzakelijk zijn om bepaalde maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat uw kantoorpand vanaf januari 2023 voldoet aan de nieuwe eisen die de wet stelt.

Het is belangrijk dat u onderhoudswerkzaamheden, investeringen die gepland zijn voor het gebouw en/of de installaties laat beoordelen. Op die manier brengt u in beeld of deze kunnen bijdragen aan het realiseren van de juiste besparingen zodat uw kantoorpand hierdoor voldoet aan de nieuwe richtlijnen.

Wij als Quintess B.V. kunnen u hier volledig in begeleiden en adviseren. Wij doen dit door met gecertificeerde partijen een EPA (Energie Prestatie Advies) te laten uitvoeren. Dit advies geeft u vervolgens een indicatie wat nodig is om het label voor uw kantoor te verbeteren:

  • welke maatregelen genomen kunnen/moeten worden
  • de te verwachten besparingen en terugverdientijden
  • het effect op het energielabel en eventuele beschikbaar zijnde subsidies.
  • de kosten hiervan

Aarzel niet en start vandaag nog met uw certificering

Bel voor informatie met 024-2120265 of stuur een e-mail naar info@quintess.nl