Quintess aanwezig op de VSK 2022

Quintess staat als Priva partner op de VSK 2022.

Quintess volgt nauwlettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van HVAC systeem automatisering en integratie. Dit stelt ons in staat om onze klanten optimaal te ondersteunen bij de snel groeiende vraag naar het aanpassen van gebouwen naar de nieuwe standaarden.

De vraag voor duurzame oplossingen, energie beheer en flexibel en slim omgaan met energieverbruik in een gebouw zijn voor ons de vraagstukken waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Wij bieden onze klanten een totaaloplossing van advies, tot realisatie en beheer.

Op de VSK nemen wij u graag mee in wat deze ontwikkelingen voor u betekenen.

Bezoek ons op de VSK en maak geheel vrijblijvend een praatje met onze vestigingsmanager Ronald Hulstein en projectmanager Martijn Loeffen.

Wij zien u 19 & 20  mei graag op de VSK!

Locatie

Jaarbeurs Utrecht – stand: 10.D040 Utrecht – Nederland

Uiteraard mag u ook telefonisch contact met ons opnemen 024 212 02 65.

Energielabel kantoren

Vanaf 2023 is een energielabel C voor kantoren verplicht. Dit betekent dat alle kantoorpanden voorzien moeten zijn van minimaal een energielabel C of beter. Anders bestaat de kans dat vanaf 1 januari 2023 het kantoorpand niet meer voor deze functie gebruikt mag worden.

Vanuit het ministerie zijn onlangs brieven verzonden naar gebouweigenaren. Ook worden momenteel alle gemeenten over de aankomende handhavingsplicht geïnformeerd door het ministerie. Dit betekent dat de gemeentes zullen gaan toezien op de naleving van de labelverplichting, een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw zijn hierbij niet uitgesloten.

Afhankelijk van uw huidige energielabel kan het noodzakelijk zijn om bepaalde maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat uw kantoorpand vanaf januari 2023 voldoet aan de nieuwe eisen die de wet stelt.

Het is belangrijk dat u onderhoudswerkzaamheden, investeringen die gepland zijn voor het gebouw en/of de installaties laat beoordelen. Op die manier brengt u in beeld of deze kunnen bijdragen aan het realiseren van de juiste besparingen zodat uw kantoorpand hierdoor voldoet aan de nieuwe richtlijnen.

Wij als Quintess B.V. kunnen u hier volledig in begeleiden en adviseren. Wij doen dit door met gecertificeerde partijen een EPA (Energie Prestatie Advies) te laten uitvoeren. Dit advies geeft u vervolgens een indicatie wat nodig is om het label voor uw kantoor te verbeteren:

  • welke maatregelen genomen kunnen/moeten worden
  • de te verwachten besparingen en terugverdientijden
  • het effect op het energielabel en eventuele beschikbaar zijnde subsidies.
  • de kosten hiervan

Aarzel niet en start vandaag nog met uw certificering

Bel voor informatie met 024-2120265 of stuur een e-mail naar info@quintess.nl

Vakantietijd & Bereikbaarheid

De vakantietijd is aangebroken en na een bewogen jaar met Covid 19 zijn de regels versoepeld en kunnen we ook weer gaan genieten van de  vakantietijd.

Vanaf juli hebben wij daarom te maken met een mindere bezetting maar Quintess blijft wel bereikbaar voor u. Contact opnemen kunt u het beste doen op ons algemene nummer 024 212 0265.

Verder willen wij u namens al onze medewerkers een hele fijne vakantie wensen. Geniet ervan, en straks gezond weer aan het werk.

Covid 19 regels zijn versoepeld

Door het continue afnemende aantal besmettingen heeft de RIVM besloten om de regels over werken op kantoor te  versoepelen. Dit betekent voor veel mensen dat er naast het thuiswerken ook een aantal dagen op kantoor gewerkt kan worden.

Voor u als werkgever is het dus zaak om erop te kunnen vertrouwen dat de binnen condities optimaal zijn en dat uw werknemers veilige en verantwoord op kantoor kunnen komen werken. Per slot van rekening , in een gezond en plezierig werkklimaat presteren uw werknemers het best.

Uiteraard wilt u graag weten of uw technische installatie voldoet aan de richtlijnen en of het onderhoud en beheer op de juiste manier is uitgevoerd.

Onze technisch adviseur kan u hierin helpen. Onze adviseur inspecteert niet alleen de technische installatie maar kijkt ook direct met u mee of de instellingen in uw Gebouwbeheersysteem (GBS) correct zijn zodat uw ervan verzekerd bent dat de technische installatie volgens de laatste richtlijnen, optimaal en duurzaam functioneert.

Bij twijfel, maak snel een afspraak met één van onze adviseurs.

Bel voor een afspraak 024-2120265

Remote Desktop Portaal voor wereldwijd individueel toegang

De afgelopen periode heeft Quintess de serviceverlening richting de klanten weer verbeterd met een nieuwe, handige tool. Niet omdat het moest … maar omdat er nog ruimte voor verbetering mogelijk was.

Een mooi voorbeeld hiervan is het feit dat u nú vanuit binnen- of buitenland direct kunt inloggen op uw persoonlijke werkomgeving. Via een Remote Desktop verbinding, die weer verbonden is met het servicecentrum, komt u in de virtuele omgeving die volledig op maat is ingericht naar de wensen van de organisatie en/of het project. Daardoor kunt u nu dus wereldwijd vanuit uw eigen PC in uw eigen data en applicaties werken, in de desktop- omgeving die altijd beschikbaar en up-to-date is. Da’s handig, nietwaar?
Wilt u het gelijk testen? Ga dan naar de rechterkant van deze pagina en log in op uw persoonlijke omgeving. Of u gebruikt de link: https://rds.quintess.nl/rdweb/

Wilt u gebruikmaken van deze optie en dit is nog niet voor u gerealiseerd, bel dan 0485 – 57 80 44 of vul ons contactformulier in.

Technisch installatie Duratherm

Quintess B.V. heeft de opdracht gekregen om de regeltechniek te leveren voor de ‘thuisbasis’ van Duratherm Service B.V. in Elburg.

De huidige installatie bestaat uit luchtbehandeling, zoneregeling voor de kantoren, vloerverwarming voor kantoor en werkplaats, warmteopwekking door middel van een warmtepomp en natuurlijk een WKO installatie.

Naast de standaard HVAC installatie heeft Duratherm ook gevraagd om de zonnepanelen, bemetering en het schakelen van de elektrotechnische installatie te integreren in het GBS. om in de toekomst op een efficiënte manier de opgewekte vermogens te schakelen en te verdelen maar ook om de opbrengsten per uur te gaan voorspellen zodat inzet hiervan zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.

Duratherm gaat daarnaast nog verder investeren in duurzame technieken zoals een zoutwateraccu en een windmolen om op termijn het pand geheel zelfstandig en energie neutraal te maken.

Duurzame samenwerking

In een nieuw samenwerkingsverband gaat de afdeling Service & onderhoud van Guts Installatietechniek en de service afdeling van Quintess B.V. gezamenlijk het technisch beheer voor de Bijenkorf filialen verzorgen.

Quintess B.V zal voornamelijk op de achtergrond de afdeling service & onderhoud ondersteunen met de regeltechnische werkzaamheden voor de verschillende Bijenkorf filialen. Quintess B.V. zal in eerste instantie de installaties nalopen en waar nodig ‘finetunen’ zodat de klant er van uit kan gaan dat de installatie weer functioneert zoals aanvankelijk bedoelt was. Daarnaast zal Quintess B.V. assisteren met het installeren en instellen van de Priva Cloud diensten zoals Priva Alarm en Priva BI metrics.

Door de storingen op de juiste manier uit te filteren komen alleen de hoog urgente storingen bij de servicemonteurs terecht. De overig storingen zullen bij Quintess B.V. eerst geanalyseerd worden en daarna, voorzien van juiste informatie, doorgestuurd worden naar Service & onderhoud afdeling van Guts die hier dan verdere actie op kan nemen.

Door gebruik te maken van BI Metrics kan niet alleen de service afdeling maar ook de klant, KPI’s opstellen om zo op een inzichtelijke wijze de prestaties van het gebouw in beeld brengen. Door dit inzicht kan Guts gericht (preventief) onderhoud plegen en verstoringen in de bedrijfsvoering voorkomen maar ook een duidelijk plan naar de toekomst maken. Daarnaast kan de klant eenvoudig beoordelen hoe zijn installatie erbij staat en bevestigen dat de uit gevoerde werkzaamheden en onderhoud op de juiste wijze is uitgevoerd.

Wij zijn blij met deze kans om onderdeel te mogen zijn van de al jaren lange relatie tussen Guts installatietechniek en de Bijenkorf.

Quintess VCA & ISO gecertificeerd

Afgelopen jaar hebben we binnen Quintess B.V. hard gewerkt om de processen van onze afdeling projecten en service & onderhoud op uitvoering, veiligheid en management in beeld te brengen en te verbeteren.

Om zeker te zijn dat we de processen ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en dat Quintess B.V. klaar is voor verdere groei is besloten om deze processen middels een ISO 9001:2015 certificering vast te leggen.

Vol trots mogen wij daarom mededelen dat Quintess B.V. onlangs haar certificering heeft behaald voor VCA** 2017/6.0 en ISO9001:2015.

   

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig programma dat dienstverlenende bedrijven toetst op hun beheersysteem voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu.

ISO 9001:2015 is gericht op kwaliteitsbeheersing dat de basis vormt voor werken aan continue kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten.

Hierdoor mag u ervan uitgaan dat de kwaliteit van onze werkzaamheden geborgd zijn en dat het werk zodanig uitgevoerd wordt dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in gevaar komen.

Daarnaast mag u er vanuit gaan dat onze medewerkers continu bezig met het op hoog niveau houden van onze kwaliteit door actief bezig te zijn met verander- en verbetertrajecten.

Samenwerking Sescom & Quintess

Tegenwoordig kan het zomaar gebeuren dat u onze service auto in het centrum van de stad tegen komt.

Recentelijk hebben wij opdracht gekregen van Sescom voor het onderhoud en het technisch beheer van de TKmaxx winkels in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. De technische installatie in de TKmaxx winkels bestaat voornamelijk uit luchtbehandelingen voorzien van warmteterugwinning, verwarming en koeling. In de winkel en nevenruimtes kan met FCU-units de temperatuur nog optimaler worden afgeregeld. In de vestiging Apeldoorn is de verwarmingsinstallatie aangesloten op de centrale centrum verwarming en staat er een losse koelmachine opgesteld voor het verzorgen van gekoeld water. In de overige winkels worden de winkel en nevenruimtes verwarmd en gekoeld door een Daikin koelsysteem welke door het GBS aangestuurd en bewaakt wordt.

De regeltechnische installatie bestaat uit een Priva BlueID regelaar C4 voorzien van diverse uitbreidingsmodules. Voor communicatie is gekozen voor een BACnet koppeling met de koelinstallatie en luchtbehandeling.

Wij verzorgen naast het Meet & Regeltechnisch onderhoud ook het technisch beheer op deze locaties. Door het juist afstellen van de installatie zorgen wij ervoor dat het winkel comfort optimaal is maar ook dat het winkel klimaat zo efficiënt mogelijk gerealiseerd wordt. 24 uur per dag zorgen we dat de storingen gemonitord worden en de juiste personen geïnformeerd worden als er een storing optreed. Door gebruik te maken van ons klantportaal, kan de facility manager van Sescom of de installateur zelf makkelijk de installatie bekijken en indien gewenst eventueel een aanpassing in het systeem maken. Hierdoor wordt de storing vaak al opgelost voordat de klant er overlast van ondervindt.

Samenwerking Socomec & Quintess

Hoe is Quintess te werk gegaan?

Vanuit de hoofdmeter wisten we al wat het totaal verbruik van het pand was maar om vanuit de meterdata gerichte acties te kunnen nemen om het verbruik te beheersen moeten ook alle afgaande groepen in de HKL worden voorzien van communicatieve kWh-meters. Daarnaast hebben we er ook voor gekozen om alle verdeelkasten op de verdiepingen van kWh-meters te voorzien om ook het ‘lokale’ verbruik inzichtelijk te maken.

In totaal kwam het neer op 9 hoofdgroepen in de HKL variërend van 63A tot 160A en 11 stuks verdeelkasten op de verdiepingen van 63A.
Belangrijk voor ons was dat alle meterdata in het Gebouw Beheers Systeem, in dit geval een Priva BlueID systeem, gepresenteerd kon worden om daarna niet alleen de data in tabellen op te slaan maar vooral om het verbruik te monitoren, te bewaken op afwijkingen en om uiteindelijk installatiedelen zoals koelmachines, warmtepompen en luchtbehandeling efficiënter in te gaan zetten om de opgewekte stroom maximaal te benutten.

Om hiervoor de juiste meters en componenten te selecteren hebben we, vanwege hun technische expertise, Socomec benaderd ons hierin te adviseren. Onze wens om alle meters, zowel in de HKL als de meters in de verdeelkasten, middels een datanet verbinding in het GBS te implementeren was de rode draad in het selectie verhaal. Na een aantal positieve gesprekken met de adviseur van Socomec is er uiteindelijk gekozen voor het DIRIS Digiware systeem. Een modulair opgebouwd systeem dat klant specifiek ingericht en geconfigureerd kan worden en via MODbus communicatie, eenvoudig is uit te lezen. Hierdoor zijn de gegevens van deze kWh-meters eenvoudig te implementeren in het Priva BlueID GBS.