Privacy Statement

Quintess B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.quintess.nl (hierna: “Site”).

Quintess B.V. gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Quintess B.V. wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.